Czy wiecie, że Festiwal Fantastyki Kapitularz uzyskał w tym roku dotację z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi? Jako impreza kulturalna realizujemy zadanie publiczne „Upowszechnianie kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin sztuki”.

Kapitularz od początku istnienia stawia sobie za zadanie promocję czytelnictwa i innych kreatywnych form spędzania czasu, a także aktywizację uczestników i zachęcenie ich do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w regionie. Zadania te realizowane są poprzez rozbudowany program festiwalu oparty na prelekcjach, panelach dyskusyjnych i spotkaniach z polskimi i zagranicznymi twórcami – pisarzami, twórcami gier, ludźmi związanymi z filmem i artystami.

Zadanie Łódzki Festiwal Fantastyki Kapitularz 2018 jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 

Łódź Kreuje Unesco