Dr hab. Adam Mazurkiewicz – wykładowca akademicki, znawca kultury i literatury popularnej oraz historii i teorii fantastyki. Związany z „Grabarzem Polskim” i „Creatio Fantastica”, juror nagrody im. Jerzego Żuławskiego. Autor książek „Z problematyki cyberpunku. Literatura – sztuka – kultura” i „O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990-2004”.