Dr Magdalena Lachman – adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI Wieku w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego; autorka m. in. książki „Gry z „tandetą” w literaturze
polskiej po 1989 roku’’ (Universitas, Kraków 2004); w swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na związkach literatury i kultury masowej oraz rozpatruje literaturę w horyzoncie oddziaływania innych mediów i zjawisk o (para)artystycznym wydźwięku (szczególnie z obszaru kultury wizualnej). Zajmuje się również różnymi aspektami i kontekstami popkultury, śledzi rozwój różnych jej form pod kątem ich ewolucyjnych prawideł, historycznych uwarunkowań, komunikacyjnych walorów, społecznej użyteczności i konfrontacji z przestrzenią estetyczną.