Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z podjęciem współpracy przy tworzeniu Łódzkiego Festiwalu Fantastyki Kapitularz 2018, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja “Fantastyczne Inicjatywy”, Numer Krs: 0000509498
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem współpracy.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:
 4. a) realizacji współpracy przy tworzeniu Łódzkiego Festiwalu Fantastyki Kapitularz 2018,
 5. b) wykorzystania danych w materiałach reklamujących i promujących Łódzki Festiwal Fantastyki Kapitularz 2018
 6. c) udostępnienia partnerom i podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie niezbędnym do realizacji Łódzkiego Festiwalu Fantastyki Kapitularz 2018

4 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia 31-12-2018 (zakończenie rozliczania Łódzkiego Festiwalu Fantastyki Kapitularz 2018)  

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 2. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 4. c) przenoszenia danych;
 5. d) usunięcia danych;
 6. e) ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art.23 RODO;
 7. f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 8. g) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. h) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 10. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.